Начало

Адвокатска кантора „Трифонова и партньори” обединява опита на юристи със задълбочени познания и практика в областта на законотворчеството, правоприлагането и юридическата експертиза. В кантората работят професионалисти със специфични правни умения в областта на общите и специални закони и с опит за утвърждаването на законността и защитата на интересите на клиентите. „Трифонова и партньори”  разполага с ресурс да допринесе за развитието и усъвършенстването на правните практики в България. Кантората е специализирана в областта на законодателната теория и практика в сферата на електронните съобщения.

България в рамките на ЕС

Процесът на хармонизация на вътрешното законодателство с европейското постави нови насоки и подходи в правото. Ние отчитаме динамиката на днешното време и като експерти-юристи сме били и сме част от процеса на промените. Знаем колко е важна последователността в знанието и познаването на този процес, за да може всички промени да се прилагат като най-добрите адвокатски практики в България. Ето защо се стремим да се информираме за всичко, което би засегнало пряко или косвено бизнес интересите на нашите клиенти. Непрекъснато следим тенденциите в прилагането на европейските регламенти и директиви, както и европейската съдебна практика в другите страни-членки.

 
down | Up